• Tigran Gorsh

99/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Կյանքի ու մահվան սահմանը գիծ կամ ակնթարթ չէ, այն ունի չեզոք գոտի, որում կարող ես լռվել՝ դժոխքին տալով երանի, իսկ դրանում հայտնվելն անխուսափելի է, եթե ընտրել ես ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՍ-ին հասնելու ուղին:

© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now