• Tigran Gorsh

96/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Բարոյականության ոչ մի ամպուլա չի կարող ամբողջությամբ տեղավորել սերը. այն միշտ դրանցից դուրս է, երբ իրական է …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now