• Tigran Gorsh

93/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Ես կարող էի կոչվել երջանիկ, եթե երջանկությունն այդչափ նեղ սահմանում չլիներ ամենի համար, ինչ ապրում եմ …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now