• Tigran Gorsh

8/անտիպ

Կռվի տարրական մաթեմատիկա, կամ՝ խեղճը չի կարող լինել առողջ.


Խեղճանալը կարող է փրկել ապտակից, որն անպայման վերածվում է քացու խեղճացողի հետույքին։

Ըմբոստությունը կարող է ավարտվել պարտությամբ, բայց անպայման չէ, որ ըմբոստացողի ու անպայման ո՛չ քացիով հետույքին։

Անպայմանի և ոչ անպայմանի միջև առողջ կամքը ընտրում է չպարտվելու հնարավորությունը, ապա և (եթե …)՝ պարտության արժանապատիվը։


© Տիգրան Գորշ / անտիպ