• Tigran Gorsh

8. ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Կանաչ/կապու՞յտ, ոչ՝ կարմիր հետքերով մոխրագույն, ահա իրական գույնը ներդաշնակության ...


© Տիգրան Գորշ, «ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ» 


  • Facebook - серый круг
  • Twitter - серый круг
  • Blogger - серый круг
  • Tumblr - серый круг

©2020 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now