• Tigran Gorsh

75/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Փրկիչն ավելի երկար է սպանում զոհին, քան գիշատիչը …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ


©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now