• Tigran Gorsh

7. Սուրբ զատիկ.

Այսօր խաչվելու հրաշալի օր է, ինչը հնարավոր է լոկ մի հայտարարությամբ՝ աստվածատենչ ամբոխի առաջ կանգնել ու ասել՝ ահա՛, ես՝ ձեր աստվածը ... Ու ոչինչ չի փոխվի, եթե անգամ այն միակ իսկականը հայտնվի, քանզի մարդկանց նա մեռած է պետք, իսկ հայտնությունը կլինի անցանկալի-կասկածելի՝ որպես հիմք իրենց հավատքի:  © Տիգրան Գորշ, «ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ» 

©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now