• Tigran Gorsh

61/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Բնության մեջ ամենաշատը մարդն է իրացնում մահվան իրավունքը, թեպետ միակն է, ով ամրագրել է կյանքինը …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ


©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now