• Tigran Gorsh

6/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

(Ինքնա)ճանաչողության սուրբ երրորդություն. Չուզել - Ընդունել Չշտապել - Համբերել Չտիրել - Տրվել © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ


©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now