• Tigran Gorsh

6/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

(Ինքնա)ճանաչողության սուրբ երրորդություն. Չուզել - Ընդունել Չշտապել - Համբերել Չտիրել - Տրվել © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ


  • Facebook - серый круг
  • Twitter - серый круг
  • Blogger - серый круг
  • Tumblr - серый круг

©2020 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now