• Tigran Gorsh

47/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Անուն, որից պետք է ստեղծվի բովանդակություն, թե՞ բովանդակությունից ստեղծված մականուն. իրականում անանուն ես, քանի դեռ ի՛նքդ քեզ չես ծնում …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now