• Tigran Gorsh

364/ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Չգիտեմ, լավատեսները երբեմն են կուրանում, թե՞ բնույթով են այդչափ ինքնահավան, որ չեն տարբերակում սահմանը հատածին և այնպես են հարձակվում վրան, որ հոգեդարձ են անում նրան՝ ենթարկելով սահմանագծային տառապանքի:


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ