• Tigran Gorsh

362/ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Ի՞նչ ունես դու, բացի մարմնավորված մենությունից, երբ ունեցածդ շարունակաբար ինքնաոչնչացվողս է …, ու/բայց ի՞նչը կարող է ավելին լինել մենականացման անսահմանությունից …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ