280/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Արծվին ուղղված մեծարանքը վկայում է, որ մարդիկ, առավելապես, չեն կարող բարձրանալ ավելին, քան իրենց հպարտությունն է՝ այդ կերպ, ընդամենը, առանձնանալով որպես անասունի տեսակ, որն օժտված է եսասիրությամբ։ Իսկ ագռավը կարող է կտցահարել արծվի մեջքը … © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ