268/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Երբեք չի (եղել) լինում միաստվածություն՝ որպիսին ընդունված է քարոզել. մարդը կամ աստծուն բացահայտում է ինքն իր մեջ՝ որպես ինքնադիտում, կամ մնում է բազմաստվածության ստրուկ:


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ