• Tigran Gorsh

246/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Ժամանակն, ընդամենը, քարտուղար է՝ ոչինչ չի որոշում, միայն արձանագրում է, ու մենք էլ, հաճախ, որոշողը չենք (եթե, երբևէ ...), բայց միշտ ենք կատարողը:

  © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ  • Facebook - серый круг
  • Twitter - серый круг
  • Blogger - серый круг
  • Tumblr - серый круг

©2020 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now