24/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Սպանվածն անզենությամբ է զինված՝ տրվումով՝ ուր կտանի պահը …, ու չկա ազատանականացման այլ սահմանում։ © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ