• Tigran Gorsh

239/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Եթե ճանաչողությունը կարելի է դասակարգել հրաժեշտի և ողջույնի, ապա ես երբևէ սկսել ու շարունակել եմ ապրել հրաժեշտի օրերով ...


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ