• Tigran Gorsh

238/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Կասկածելի է բոլորին և ամեն ինչ ներելու բարձունքի նվաճումը, քանի դեռ քեզանում չես տեսնում (ստեղծում) ինքդ քեզ ամենախիստ պատժողին:


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ