235/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Ներկայում հետաձգված ապրումը կուտակվում է ապագայում, հետո բացվում զսպանակի նման և շպրտում անցյալ. մարդիկ, առավելապես, հենց այնտեղ էլ մահանում են …


© Տիգրան Գորշ

ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ