225/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Գորշից Տիգրանին պաշտպանողները գրավիչ կլինեին, եթե այդ կերպ, միաժամանակ, չհաճոյանային Գորշին: Այդպիսիք նաև հիմար են, քանզի թաղելուն օժանդակելու փոխարեն՝ նեխման մեջ են սեր տեսնում …


© Տիգրան Գորշ

ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ