• Tigran Gorsh

213/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Շատ են քեզ համար մտահոգվող ուղեղները, ովքեր ասում են մի գժվի, ու գրեթե չկան սրտերը, որ ասեն՝ վստահ գժվի, խելամտություն պահանջող խնդիրներդ մենք կլուծենք:© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ