• Tigran Gorsh

209/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Իրավաբանի մասնագիտությամբ՝ (ինքնա)ճանաչողության մեջ ինձ լավագույնս հաջողվել է դառնալ մեռնելու իրավունքն իրացնող …


© Տիգրան Գորշ

ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ