200/ (Ինքնա)ճանաչողության դինամիկա.

Մարդ ես, տարօրինակ մարդ ես, տարօրինակ է, որ դեռ մարդ ես ... © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ