• Tigran Gorsh

200/ (Ինքնա)ճանաչողության դինամիկա.

Մարդ ես, տարօրինակ մարդ ես, տարօրինակ է, որ դեռ մարդ ես ... © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now