• Tigran Gorsh

20. ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Բնության մեջ միակ արհեստական դարձածը գիտակցությունն է, թեպետ ծագումը տիեզերական է(ր) ...

© Տիգրան Գորշ, «ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ» ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now