• Tigran Gorsh

20. ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Բնության մեջ միակ արհեստական դարձածը գիտակցությունն է, թեպետ ծագումը տիեզերական է(ր) ...

© Տիգրան Գորշ, «ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ»   • Facebook - серый круг
  • Twitter - серый круг
  • Blogger - серый круг
  • Tumblr - серый круг

©2020 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now