• Tigran Gorsh

181/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Քանի դեռ չես քնել, օրը չի փոխվել, իսկ օրվա երկարացումը կրճատում է դրանց քանակը շաբաթում, ամսում, տարում. ադյունքում՝ կյանքն է կրճատվում, քանզի բնավ ուրախությունը  չէ, որ օրերն իրար է զոդում ...


© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ