18. ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Հրաժարվելն այնքան հեշտ է, որքան շատը ցանկանալը, դժվարը ցանկությունների կառավարումն է՝ ապրելն այն, ինչ, երբ և ինչքան կա, ու սրանով որոշվում է, թե ինչ չափով է ստացվել հարաբերությունը, և ստացվել է արդյոք, առհասարակ:

 © Տիգրան Գորշ , «ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ»