• Tigran Gorsh

130/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Կյանքն առանձնապես կառչում է նրանցից, ովքեր կառչած չեն իրենից և ամեն հաջորդ ակնթարթը պատրաստ են ընդունել որպես վերջինը, ու սա ոչ այլ ինչ է, քան նրա կարիքը՝ անկեղծ ապրողների, որոնց ներկայությունն ապահովելու համար, հաճախ, ստիպված է դիմել բռնության:


© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now