• Tigran Gorsh

13/անտիպ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՄԱԿԵԴՈՆ


Հայի/Հայաստանի «Սև խոռոչը» այնքան տարողունակ է, որ ունակ է կլանելու անհաշիվ շատ ու անչափելի մեծ ողբերգություններ, որոնց ունակ չէ ուրիշ մեկը, բայց ոչինչ չի անհետանում և չկա էներգիայի անվերջ խտացում, ու դարերով ուղեկցող կիսափրկչության նպատակը այդ էներգիայի հակադարձ շարժման՝ ընդարձակման կառավարելն է (նաև), որ չլինի «Մեծ պայթյուն», բայց հաշվի առնելով, որ կառավարելիության հավասարակշռությունը վաղուց խախտված է և կլանվողն անհամեմատ շատ է արձակվողից, «ԱՐՄԱԿԵԴՈՆ» լինելու ա …


© Տիգրան Գորշ / անտիպ