124/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Սերը նույնացում չէ և ոչ էլ տարբերակված մեկտեղում, այն փոխլրացում է նպատակի մեջ, որ կոչվում է (ինքնա)ճանաչողություն՝ հետո, նաև, (ինքն)արարչություն։


© Տիգրան Գորշ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ