123/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Մենակությունն ամենաանխիղճ ճշմարտախոսն է, տեղին է ասել, որ դրանում նա անկրկնելի ցինիկ է, որից դառնանում, բայց նրան չհամակրել չես կարողանում:



© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ