117/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Աշխարհիկում թագավորում է առյուծը, հոգևորում՝ էշը …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ