• Tigran Gorsh

114/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Դու կարծում ես մենակությունն այն է, երբ տխրությանդ պահին չկա մեկնված ձե՞ռք, սփոփանքի խո՞սք. ոչ՝ մենակությունն այն է, երբ չկա մեկը, ով կգա և լուռ կնստի կողքիդ. ըստ այդմ՝ ավելի շատ են մենակները, նրանց մեջ էլ՝ այդ մասին չիմացողները, ու երանի դրանց ...

© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now