• Tigran Gorsh

113/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Հանցագործներ, հիվանդներ, տկարամիտներ, ու պետք է որոշես, որ դասին պատկանես՝ շատ ունենաս, ուրիշի մանրով գոյատևես, թե անհոգ լինես, իսկ երբ ցանկանաս այս ժանտախտից փախչել, կհասկանաս՝ սարերն էլ ենք փոքրացրել. ըստ այդմ՝ կարող ես լինել երեքից մեկը (նաև երեքը մեկում), կամ` մեկ ոչինչը ...© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now