112/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Վճիռ արտագրող դատավոր, 

Ոսկոր կրծող ﬔղադրող, 

Ճշմարտության դեմ իրավացի լինելուն պատրաստ պաշտպան, 

Զոհի կարգավիճակից օգուտ մուրացող տուժող, 

Մտրակի ահից խոսացող կամ շողոքորթ վկա, 

Ու ﬔղքի արժեքը չհասկացած ﬔղադրյալ. 

Ես-եր, որոնց պետք է ոչնչացնել ﬔկ, արտադատական դատավարությամբ, ընդ որում՝ Ես-եր՝ ﬕշտ և աﬔնքում նույնական:

© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ