• Tigran Gorsh

105/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Որբ ծնվելը կամ որբանալն այնքան սարսափելի չէ, ինչքան որբ վերածնվելը …


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ©2015-2021 Tigran Gorsh

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now