1/անտիպ

… որովհետև միշտ կիսատ ենք մեռել

ու վեր չենք հառնել մոխրից,

փտած բնին շիվ ենք աճել

ու արմատ չենք բռնել հողից։


© Տիգրան Գորշ / անտիպ