տիգրան գորշ.jpg

ինքնաճանաչողություն - ինքնահաղթահարում - ինքնարարում ՝

առ Բարձրագույն Ես-ը

ՏԻԳՐԱՆ ԳՈՐՇ

Տիգրան Ստեփանի Գրիգորյան

տիգրան գորշ.jpg