տիգրան գորշ.jpg

ՏԻԳՐԱՆ ԳՈՐՇ

Տիգրան Ստեփանի Գրիգորյան

(Ինքնա)ճանաչողություն - (Ինքն)արարում.

սեր՝ առ բարձրագույն ԵՍ-ը

tigran gorsh.jpg